Szkoła z Sercem

kontakt@szkolazsercem.edu.pl

W ramach inicjatywy Szkoła z Sercem podejmujemy działania mające na celu wspieranie włączenia i dostępności w edukacji. Istotną częścią naszej pracy jest rozpowszechnianie wiedzy na temat wyrównywania szans i poprawy warunków nauki.

Jednak oprócz informowania zajmujemy się również aktywnym promowaniem szkół, które tworzą środowisko przyjazne dla nauki uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Z myślą o takich placówkach edukacyjnych stworzyliśmy ranking dobrych praktyk.

Czym jest ranking dobrych praktyk?

Ranking jest formą wyróżnienia dla szkół ponadpodstawowych (w tym liceów ogólnokształcących i profilowanych, zasadniczych szkół zawodowych oraz techników) publicznych i prywatnych, które planują i skutecznie realizują działania na rzecz zapewnienia dostępności. Placówki oceniane są w zakresie dostosowania infrastruktury, komunikacji i procesu edukacyjnego. Pod uwagę bierzemy dostosowanie materiałów dydaktycznych i form egzaminacyjnych oraz zapewnienie dostępu do specjalistycznego sprzętu i technologii wspomagających.

Najwyższe pozycje w rankingu mają szansę zdobyć szkoły, które oprócz wyżej wymienionych działań zdecydowały się na powołanie koordynatora ds. niepełnosprawności. Dodatkowo premiowana jest również współpraca z organizacjami pozarządowymi (tj. stowarzyszenia i fundacje) działającymi na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Jak zdobywać punkty w rankingu dobrych praktyk?

Warunkiem uzyskania punktów w rankingu dobrych praktyk Szkoły z Sercem jest wypełnienie formularza.

Formularz składa się z metryczki oraz pytań zamkniętych. Pytania podzielone są na sekcje tematyczne tj.:

  • Inicjatywy szkoły w celu stworzenia przyjaznego i inkluzyjnego środowiska dla uczniów z niepełnosprawnościami.
  • Programy wsparcia rówieśniczego i ich wpływ na integrację społeczną.
  • Dostępność infrastruktury i jej znaczenie dla uczniów z ograniczeniami ruchowymi.
  • Indywidualne plany nauczania jako narzędzie do personalizacji procesu edukacyjnego.
  • Znaczenie zajęć integracyjnych w promowaniu wzajemnego zrozumienia i akceptacji.
  • Rola wsparcia emocjonalnego w zapewnieniu uczniom z niepełnosprawnościami poczucia bezpieczeństwa.
  • Szkolenia dla personelu jako klucz do efektywnej edukacji i wsparcia uczniów z niepełnosprawnościami.
  • Dostęp do technologii wspomagających jako sposób na przełamywanie barier komunikacyjnych i edukacyjnych.
  • System monitorowania postępów w celu dostosowywania metod nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów.

Średni czas potrzebny na wypełnienie ankiety wynosi 25 minut. Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w rankingu dobrych praktyk to 1560.

Dlaczego warto walczyć o punkty?

Pozycja w rankingu stanowi niezaprzeczalne potwierdzenie zaangażowania placówki w tworzenie inspirującego środowiska edukacyjnego, które promuje wartości takie jak: otwartość, dostępność i wsparcie. To prestiżowe wyróżnienie buduje solidne fundamenty zaufania i uznania nie tylko wśród uczniów, ale także ich rodzin oraz lokalnej społeczności. Dzięki niemu placówka staje się nie tylko miejscem nauki, ale przede wszystkim miejscem, które zachęca do aktywności, rozwoju i osiągania sukcesów. 

Skip to content