Szkoła z Sercem

kontakt@szkolazsercem.edu.pl

Rozpoczęcie szkoły ponadpodstawowej to bardzo ważny, ale też trudny etap w życiu starszego nastolatka. Mierząc się z mentalnymi i fizycznymi następstwami okresu dojrzewania, dużym wyzwaniem jest odnalezienie się w nowym środowisku. Jednocześnie uczniowie muszą skupić na nauce, mając na uwadze planowanie przyszłości już w kontekście dorosłego życia. Jeśli ten proces adaptacji przebiegnie pomyślnie, poziom stresu młodzieży zdecydowanie się obniży, co z kolei zaowocuje lepszymi wynikami w nauce. Nieodzowne będzie w tym procesie wsparcie nauczycieli, ich podejście do uczniów, a także samego przekazywania wiedzy. Warto zadbać, aby było ono niebanalne i uczyło kreatywnego myślenia.

Nowoczesne pomoce dydaktyczne

Każdy z przedmiotów szkolnych może wydać się nudny, jeśli forma prowadzenia zajęć nie będzie odpowiednio urozmaicona. Tradycyjny wykład, polegający na notowaniu najistotniejszych kwestii, poruszanych przez nauczyciela, jest w stanie skutecznie zniechęcić młodych ludzi do przyswajania wiedzy. Aby temu zapobiec, warto sięgnąć po środki technodydaktyczne. Do najpopularniejszych należą tablice interaktywne, e-platformy edukacyjne, trójwymiarowe modele i plansze, materiały audio i video. Uczniowie szkół ponadpodstawowych z pewnością zainteresowani będą także podcastami i reportażami. Ogromnym wsparciem może się okazać kamera wideo, służąca m.in. do nagrywania scenek – np. prób rozmów kwalifikacyjnych, oczywiście za zgodą uczniów. To istotny aspekt w zakresie kształtowania umiejętnej autoprezentacji. Mając świadomość własnych zachowań czy reakcji na stres, łatwiej nad nimi panować i lepiej wypadać w sytuacjach społecznych.

Nauczaj, jak się uczyć

Nauczanie w szkołach ponadpodstawowych na ogół skoncentrowane jest w dużym stopniu wokół przygotowań do matury. Jednak bez wiedzy, jak efektywnie przyswajać większe partie materiału, sporządzać notatki i robić powtórki, można się nieco pogubić. Dlatego pomocne może okazać się, np. w ramach zajęć na godzinie wychowawczej, podejmowanie zagadnień z zakresu teorii uczenia się. Aby przy okazji integrować uczniów, warto urządzać pracę w grupach czy poprosić o przygotowanie przemówień, w których trakcie każdy zachęci do własnej, ulubionej metody uczenia się. Przyda się tu także omówienie metod szybkiego zapamiętywania. Każdy nastolatek powinien wiedzieć, jak efektywnie zarządzać czasem, dlatego zainteresowaniem może się cieszyć przedstawienie metody pomodoro, GTD czy ALPEN.

Zajęcia kreatywne

Na etapie szkoły średniej młody człowiek chciałby już wiedzieć, jak pokierować dalszą drogą edukacji i kariery. Rozwiać wątpliwości odnośnie do własnych predyspozycji i uzdolnień pomogą nie tylko konsultacje w ramach doradztwa zawodowego, ale też zajęcia kreatywne. Dając możliwość opracowania danego zagadnienia w najbardziej dogodnej dla ucznia formie, ma on okazje przekonać się, czy bardziej przemawiają do niego analizy liczbowe, słowa czy może techniki plastyczne. Ponadto zajęcia kreatywne rozwijają wrażliwość, uczą wyrażać uczucia i emocje, a także pomagają redukować stres.

Wsparcie na drodze do dorosłości

Etap późnej nastoletniości to nadal czas kształtowania się osobowości. Młodemu człowiekowi towarzyszy na ogół lęk, związany z nadchodzącym wyborem dalszej drogi życiowej i podejmowania innych decyzji, które będą mieć realny wpływ na życie. Warto, aby w trakcie zajęć szkolnych młodzież pozyskiwała wiedzę nie tylko z zakresu danego przedmiotu, ale też wiedziała, jak planować swoje przedsięwzięcia, reagować na przeciwności i radzić sobie z nieuniknionymi porażkami.

Skip to content