Szkoła z Sercem

kontakt@szkolazsercem.edu.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Projekt “Szkoła z Sercem” prowadzony jest przez Fundację Edukacji Informatycznej.
 2. Projekt ma na celu poprawę jakości edukacji i wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w szkołach.
 3. Projekt jest otwarty dla wszystkich rodzajów szkół (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, itp.), zarówno publicznych, jak i prywatnych.
 4. Projekt realizowany jest na terenie całej Polski.

§ 2. Cele projektu

 1. Celem projektu jest poprawa jakości edukacji i wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w szkołach.
 2. Projekt ma na celu propagowanie dobrych praktyk w zakresie edukacji i wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz zachęcanie szkół do ich wdrożenia.
 3. Projekt ma na celu budowanie świadomości społecznej w zakresie problemów związanych z niepełnosprawnością oraz potrzeb osób z niepełnosprawnościami w kontekście edukacji.

§ 3. Warunki uczestnictwa

 1. W projekcie “Szkoła z Sercem” mogą uczestniczyć wszystkie szkoły, które chcą podjąć działania na rzecz poprawy jakości edukacji i wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne i bezpłatne.
 3. Uczestnictwo w projekcie wymaga akceptacji regulaminu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

§ 4. Kryteria oceny i wyróżnienia

 1. Szkoły biorące udział w projekcie będą oceniane pod kątem spełnienia określonych kryteriów związanych z edukacją i wsparciem dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Kryteria oceny będą obejmowały m.in.: dostosowanie szkolnego środowiska do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, dostępność do specjalistycznych urządzeń, sprzętu i materiałów edukacyjnych, zatrudnienie nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z uczniami z niepełnosprawnościami oraz organizację specjalistycznych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i rekreacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnościami.
Skip to content