Szkoła z Sercem

kontakt@szkolazsercem.edu.pl

Jeden z najwybitniejszych pedagogów XX w., czyli Janusz Korczak, powiedział, że dzieci rodzą się ze skrzydłami, a nauczyciele pomagają im je rozwinąć. To, z pewnością słuszne, stwierdzenie, uświadamia, jak ogromną rolę w procesie dorastania pełni szkoła. Co zrobić, aby wydobyć z najmłodszych potencjał, wzmacniając przy tym kreatywność i poczucie własnej wartości? Warto przede wszystkim pamiętać, że aby poszerzać horyzonty myślowe uczniów, potrzeba czegoś więcej niż dyktowania notatek do zeszytów.

Zmiana priorytetów ucznia we wczesnym okresie nastoletniości

Drugim etapem edukacyjnym w szkole podstawowej są klasy IV-VI. Bardzo istotnym aspektem procesu dorastania w przedziale wiekowym 10-12, jest zyskiwanie poczucia niezależności od otoczenia. Wtedy to, dziecko, będące już młodszym nastolatkiem, coraz bardziej świadomie rozwija się, odnajduje swoje miejsce w społeczności szkolnej i zaczyna przyjmować w grupie role, w których czuje się najbardziej komfortowo. Uczeń w tym okresie potrzebuje szczególnego wsparcia, aby móc poznać i rozwijać swoje talenty, ale też pracować nad słabszymi stronami. Warto udzielać go w sposób przemyślany i kreatywny, uatrakcyjniając klasyczne metody nauczania.

Zajęcia warsztatowe

Teoria ma ogromne znaczenie w kształtowaniu światopoglądu oraz nowych umiejętności, jednak bez praktyki zdecydowanie traci na wartości. Aby do tego nie dopuścić, poleca się wprowadzić w tygodniowy lub miesięczny harmonogram klasowy zajęcia warsztatowe. Mogą one przybierać dowolne formy, zapewniające oczywiście bezpieczeństwo i komfort uczniów. Pomysłem godnym rozważenia będzie z pewnością celebrowanie różnych ciekawych i nietypowych świąt. Samodzielne przygotowanie śniadania w Dzień Kanapki czy zaprezentowanie projektu gadżetu, który odmieni świat, przy okazji Międzynarodowego Dnia Wynalazcy, pomoże rozwijać codzienne sprawności, ale i design thinking.

Podróże małe i duże

Młodzież uwielbia wycieczki – tych dalszych jednak nie sposób organizować zbyt często. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby, zażywając zdrowych spacerów, odwiedzać poszczególne organizacje, istotne dla funkcjonowania danej miejscowości. Dzięki temu uczniowie poznają lokalną społeczność i miejsca kluczowe dla jej sprawnego funkcjonowania. Nabywają w ten sposób wiedzę o społeczeństwie, zapamiętując przy tym lepiej, gdzie się udać, aby załatwić określoną sprawę. Poznają też konkretne stanowiska pracy i zakres ich obowiązków. Ponadto utrwalają strukturę swojego miasta, co ułatwia później m.in. swobodne korzystanie z komunikacji publicznej.

Kompetencje miękkie

Wczesny okres nastoletniości ma swoje charakterystyczne wyznaczniki, którymi są przede wszystkim zwrot w stronę grup rówieśniczych oraz zmiana nastawienia do dorosłych – rodziców czy nauczycieli, którzy nie są już autorytetami. Szczególnie ważne jest wtedy rozmawianie o emocjach – podejmowanie prób ich nazywania oraz oswojenia. Warto organizować zajęcia, w których to młodzież będzie miała głos, a nauczyciel przejmie jedynie rolę moderatora. Tematyka powinna obejmować problemy bliskie uczniom, a czerpać ją można zarówno z mediów, filmów, jak i książek, zaproponowanych przez klasę. Stworzy to przestrzeń do wyrażania swoich opinii, nauczy sztuki dyskutowania, asertywności oraz pomoże rozwijać empatię.

Integracja ma znaczenie

Skupiając się na wspieraniu poczucia indywidualności u uczniów w klasach IV-VI, należy stale pamiętać o budowaniu ich poczucia tożsamości ze społecznością, jaką jest grupa szkolna. Wątek integracyjny pełni tu ogromnie ważną rolę, zwłaszcza w kontekście nastolatków z niepełnosprawnościami. Organizując zajęcia warsztatowe, pozaszkolne czy wycieczki należy brać pod uwagę ich szczególne potrzeby i odpowiadać na nie, aby na równi z innymi mogli pozyskiwać wiedzę o świecie oraz o sobie samych.

Skip to content