Szkoła z Sercem

kontakt@szkolazsercem.edu.pl

Niepełnosprawność dziecka jest trudnym doświadczeniem dla jego rodziców i zdrowego rodzeństwa. Zaakceptowanie faktu niepełnosprawności oraz przystosowanie się całej rodziny do nowych realiów wymaga czasu. Postawa rodziców jest kluczowa dla właściwego rozwoju edukacyjnego i społecznego ich dziecka z niepełnosprawnością. Nadmiernie chroniąca, odtrącająca lub zbyt wymagająca może taki rozwój hamować. Z kolei wiara w możliwości dziecka, praca z nim oraz nieograniczanie go powoduje, że w przyszłości będzie mogło ono osiągnąć o wiele więcej, niż wskazywałby na to stan jego zdrowia.

Poznaj specjalne potrzeby swojego dziecka

Świadomość specyficznych potrzeb dziecka niepełnosprawnego znacznie ułatwi opiekę nad nim. Poznanie tych potrzeb pomoże Ci wspierać dziecko w takim zakresie, w jakim tego wymaga. Nie denerwuj się, gdy Twoje dziecko robi pewne rzeczy inaczej – to też jest w porządku. Pamiętaj, że każde dziecko ma mocne strony i to na nich się skupiaj.

Bądź adwokatem swojego dziecka

Rolą rodziców jest skutecznie bronienie realizacji potrzeb swoich dzieci. W kontekście dzieci z niepełnosprawnościami bardzo ważne jest to, aby ich rodzice znali swoje prawa oraz jasno komunikowali swoje oczekiwania względem pomocy, jakiej przedszkole/szkoła powinna zapewniać ich dziecku.

Korzystaj ze wsparcia instytucjonalnego

Dziecko z niepełnosprawnością może być objęte wsparciem instytucjonalnym już w pierwszych latach życia – od momentu stwierdzenia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki. Realizacją tzw. wczesnego wspomagania zajmują się m.in. niepubliczne oraz publiczne przedszkola. Aby dziecko mogło zostać nim objęte, niezbędne będzie uzyskanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania od zespołu orzekającego z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Myśl o dorosłości

Chociaż doświadczenie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym może być na tyle trudne, że myślenie o jego przyszłości staje się ponad siły rodzica, warto nabrać szerszej perspektywy. Rolą rodziców dziecka niepełnosprawnego jest pomoc w wyborze odpowiedniej ścieżki edukacyjnej, a także usług i możliwości dla dziecka po ukończeniu przez nie szkoły średniej.

Nie ograniczaj

Bardzo ważne jest to, aby nie zamykać dziecka niepełnosprawnego w czterech ścianach. Powinno mieć ono możliwość przebywania poza otoczeniem członków najbliższej rodziny. Nie należy zatem ograniczać jego kontaktów interpersonalnych do relacji z domownikami czy rówieśnikami z podobnymi dysfunkcjami.

Wspieraj poprzez dbanie o siebie

Chcąc zapewnić dzieciom jak najlepszą opiekę, rodzice często zapominają o sobie i swoich potrzebach. To duży błąd! Jeśli chcesz być ostoją dla swojego dziecka, dbaj o swoje dobre samopoczucie. Wypoczywaj i  od czasu do czasu pozwól innym przejąć opiekę nad dzieckiem.

Podsumowanie

Rodzice odgrywają szczególną rolę we wspieraniu rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami. Ich zadaniem jest dawanie oparcia dzieciom w dążeniu do samodzielności, poprzez pomoc w wyborze odpowiedniej ścieżki edukacyjnej oraz stworzenie im szans na interakcje, również ze zdrowymi rówieśnikami. Wspieranie dziecka niepełnosprawnego to zadanie wyczerpujące, dlatego nie wahaj się prosić o pomoc oraz dziel się swoimi doświadczeniami z rodzicami w podobnej sytuacji życiowej.

Skip to content