Szkoła z Sercem

kontakt@szkolazsercem.edu.pl

Łatwy dostęp do programów nauczania, materiałów do nauki oraz urządzeń wspomagających pomaga uczniom ze specjalnymi potrzebami w osiąganiu ich celów edukacyjnych w warunkach szkolnictwa ogólnego. Obszarami, jakie wymagają wsparcia ze strony nowoczesnych rozwiązań technologicznych, są: komunikacja i interakcje, umiejętności poznawcze i uczenia się, funkcjonowanie społeczne oraz zdrowie emocjonalne i psychiczne.

Wymierne korzyści

Stosowanie technologii wspomagających w procesie edukacji przynosi szereg korzyści w tym:

 • pozwala uczniom niepełnosprawnym być bardziej samodzielnymi i zwiększa ich poczucie niezależności;
 • pomaga im komunikować się z nauczycielami i kolegami z klasy oraz bardziej zaangażować się w zajęcia lekcyjne;
 • zwiększa pewność siebie uczniów niepełnosprawnych i rozszerza ich strefę komfortu;
 • pozwala im nabyć umiejętności życiowe, które ułatwią im wejście w dorosłe życie.

Przegląd wybranych narzędzi i technologii wspomagających 

 1. Dysfunkcje wzroku:
  • czytnik ekranu – program, który pobiera i przetwarza, a następnie przedstawia użytkownikowi informacje wyświetlane na monitorze komputera w postaci głosowej, np. NVDA. Wykorzystywany jest zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i urządzeniach mobilnych,
  • syntezator mowy, czyli oprogramowanie zmieniające tekst na mowę,
  • linijka brajlowska, 
  • drukarka brajlowska,
  • urządzenia powiększające, w tym lupy i powiększalniki,
  • odtwarzacze książek cyfrowych.
 2. Wady słuchu:
  • aparat słuchowy oraz urządzenia przekazujące mowę ludzką z mikrofonu bezpośrednio do aparatu słuchowego, tj. pętla indukcyjna,
  • urządzenie służące do rehabilitacji głosu, np. Laryngograf,
  • program wspomagający umiejętność czytania z ust, np. DECface,
 3. Niepełnosprawność ruchowa:
  • klawiatura komputerowa z powiększonymi klawiszami,
  • mysz komputerowa sterowana ruchami głowy,
  • obciążniki na przybory piśmiennicze,

Wybrane aplikacje mobilne

 • ParrotOne (telefon) – ułatwia komunikację osobom niepełnosprawnym, które z uwagi np. na ograniczoną sprawność dłoni, mają trudności w pisaniu. Pozwala pisać znacznie szybciej niż inne komunikatory, a możliwe jest to dzięki wyświetlającym się sugestiom, które wraz z używaniem aplikacji są coraz lepiej spersonalizowane.
 • SoundWatch (telefon, zegarek) – informuje osoby głuche oraz słabosłyszące o dźwiękach pochodzących z otoczenia.
 • Envision (telefon, tablet) – pomaga osobom niewidomym i niedowidzącym zobaczyć otaczający ich świat. Za pomocą aparatu w telefonie można zeskanować nią dowolny obiekt, a sztuczna inteligencja przekazuje użytkownikowi informację głosową na jego temat.

Indywidualne podejście

Dla optymalnego wykorzystania technologii i narzędzi wspomagających w edukacji uczniów z niepełnosprawnościami nieodzowna jest rzetelna ocena możliwości zastosowania konkretnej pomocy i jej skuteczności. Należy ją oprzeć na potrzebach i możliwościach danego ucznia. Niezbędne jest ponadto codzienne planowanie pracy ucznia z wykorzystaniem technologii wspomagającej, a także regularne monitorowanie jej efektów.

Skip to content