Szkoła z Sercem

kontakt@szkolazsercem.edu.pl

Włączające zajęcia edukacyjne – jak stworzyć dostępną dla wszystkich uczniów przestrzeń do nauki?

Włączające zajęcia edukacyjne – jak stworzyć dostępną dla wszystkich uczniów przestrzeń do nauki? Inkluzja (włączenie) opiera się na przekonaniu, że wszyscy uczniowie, w tym dzieci niepełnosprawne, bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności, powinni mieć równy dostęp do edukacji ogólnej. Zrywa ona zatem z założeniami dualnego systemu edukacji, w którym dzieci niepełnosprawne były oddzielane od […]

Skip to content